J8/AJ4YX : St. Vincent Island

J8/AJ4YX : St. Vincent Island

Ο Gert, PA2LO θα είναι ενεργός από St Vincent and the Grenadines, IOTA NA-109, με το call J8/AJ4YX.

Το J8/AJ4YX θα είναι στον αέρα από 15 έως 21 Φεβρoυαρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν σε CW, SSB, FT8

QSL via PA2LO , Bureau, LoTW

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org