JARTS WW RTTY Contest 2021

JARTS WW RTTY Contest 2021

Χρόνος διεξαγωγής

Το JARTS WW RTTY Contest 2021 διεξάγεται από Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 00:00z – έως Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 24:00z.

Διοργανωτής

JARTS
Japanese Amateur Radio Teleprinter Society

Modes

RTTY

Κανονισμοί