JARTS WW RTTY Contest

JARTS WW RTTY Contest 2022

Χρόνος διεξαγωγής

Το JARTS WW RTTY Contest 2022 διεξάγεται από Σάββατο 15 Οκτωβρίου 00:00z – έως Κυριακή 16 Οκτωβρίου 24:00z.

Διοργανωτής
Modes

RTTY

Κανονισμοί