JD1YCC : EME Operation

JD1YCC : EME Operation

Μέλη του G-G HAM Club σχεδιάζουν την ενεργοποίηση επικοινωνιών EME στα 2m/70cm/23cm, από Ogasawara, chichi island με το call JD1YCC.

Το JD1YCC  θα είναι στον αέρα από 7 έως 13 Φεβρουαρίου 2023 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • 07 – 09 Φεβρουαρίου -> 2m JT65B
  • 10 – 11  Φεβρουαρίου -> 70cm Q65-60B
  • 12 – 13  Φεβρουαρίου -> 23cm Q65-60C

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org