JW6VDA : Svalbard Islands

JW6VDA : Svalbard Islands

Ο Tom, LA6VDA θα είναι ενεργός ξανά από Svalbard Islands, IOTA EU – 026, με το call JW6VDA.

Το JW6VDA θα είναι στον αέρα από 30 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF σε mode SSB.

QSL via LOTW, eQSL, ClubLog OQRS, qrz com logbook.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org