K4D : Dog Island

K4D : Dog Island

Ο Bruce, K5TEN θα είναι ενεργός ξανά από Dog Island, Florida, IOTA NA-085, με το call K4D.

Το K4D θα είναι στον αέρα από 16 έως 26 Μαϊου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 40 έως 6m σε modes CW/SSB/FT8.

QSL via K5TEN, eQSL.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org