K6VHF/HR9

K6VHF/HR9 – Roatan Island

Ο Alex K6VHF, θα είναι ενεργός από  Roatan island IOTA NA-057, με το call K6VHF/HR9.

Το K6VHF/HR9 θα είναι στον αέρα από 27 έως 31 Ιουλίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 10m και πιθανώς στα 6m σε modes FT8, SSB, CW.

QSL via K6VHF, LoTW

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org