KP3RE : Culebra Island

KP3RE : Culebra Island

Μέλη του Radio Operadores del Este θα είναι ενεργά από Culebra Island, IOTA NA – 249, Puerto Rico, με το call KP3RE.

Το KP3RE θα είναι στον αέρα από 17 έως 29 Φεβρουαρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF

Η ομάδα του KP3RE
KP3V, KP3H, KP4RD, KP4VP, WP4U, WP4N, NP3MR, NP3MJ, WP4AW.

QSL via EA5GL, LOTW, ClubLog OQRS.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org