Επαναλειτουργία Εντευκτηρίων

Λειτουργία Εντευκτηρίων Ε.Ε.Ρ. από Μάϊο

Μετά την άρση των περισσοτέρων περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid-19, η επίσκεψη των μελών στα Εντευκτήρια είναι πλέον ελεύθερη, με μόνο απαιτούμενο τη χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους της.