Ανανέωση Άδειας

Υποβολή αίτησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μετα την Υποβολή της αιτησής σας θα ειδοποιηθείτε με eMail.
Αν χρειασθεί να υποβάλλετε επιπλέον δικαιολογητικά ή να διορθώσετε κάτι, μπορείτε όσο η αίτηση σας δεν έχει ελεγχθεί από την Αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ