LZ DX Contest 2021

17, Νοέ 2021
LZ DX Contest

LZ DX Contest 2021

Χρόνος διεξαγωγής

Το LZ DX Contest 2021 διεξάγεται από Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 12:00z – έως Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 12:00z.

Διοργανωτής

BFRA  [Bulgarian Federation of Radio Amateurs]

Modes

CW, SSB

Κανονισμοί