LZ DX Contest 2022

18, Νοέ 2022
LZ DX Contest

LZ DX Contest 2022

Χρόνος διεξαγωγής

Το LZ DX Contest 2022 διεξάγεται από Σάββατο 19 Νοεμβρίου 12:00z – έως Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 12:00z.

Διοργανωτής

BFRA  [Bulgarian Federation of Radio Amateurs]

Modes

CW, SSB

Κανονισμοί