Προθεσμίες - Έγγραφα για την Τ.Γ.Σ. - Προεδρείο και Εφορευτική Επιτροπή

Ματαίωση Αρχαιρεσιών της 21/11/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 5/10/2021 ενέκρινε τις υποψηφιότητες των παρακάτω Τακτικών Μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο 2022 – 2023, που πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή κατέχουν άδεια σε ισχύ και είναι οικονομικά ενήμερα (με αλφαβητική σειρά):

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

 1. ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ SV1IW
 2. ΤΡΑΪΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ SV1GE

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

 1. ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ SV1IW
 2. ΔΑΡΚΑΔΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ SV1KP
 3. ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ SV1AAU
 4. ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ SV2FWV
 5. ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ SV1AMY
 6. ΤΡΑΪΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ SV1GE
 7. ΤΡΑΝΣΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ SV2HPH
 8. ΦΟΥΡΛΑΣ ΔΑΝΙΗΛ SV1JCZ
 9. ΧΙΩΝΗΣ ΤΑΣΟΣ SV1QVW

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ SV1PBX
 2. ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ SV1AGU
 3. ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ SV1PMQ
 4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ SV1HAK

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κατέθεσε επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία δηλώνει ότι διαφωνεί με την υποψηφιότητα του Μανώλη Δαρκαδάκη SV1IW και γι’ αυτό αποσύρει τη δική του υποψηφιότητα για την εκλογή ως Πρόεδρος Δ.Σ. ή ως μέλος Δ.Σ. Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι την επιστολή συνυπογράφουν οι υποψήφιοι Στέλιος Καραπουρναλίδης SV1AAU (ο οποίος έστειλε e-mail κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και απέσυρε την υποψηφιότητά του επικαλούμενος την επιστολή του Προέδρου) και Δανιήλ Φούρλας SV1JCZ, ο οποίος δηλώνει ότι αποσύρει επίσης την υποψηφιότητά του ως μέλος Δ.Σ., με αποτέλεσμα να μη συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός των 6 υποψηφίων μελών για το Δ.Σ. Το μέλος Δ.Σ. SV2FWV αντιπροτείνει να αποφασίσει το Δ.Σ. την παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. κατά μία εβδομάδα, μήπως κατατεθούν και άλλες αιτήσεις, για να μη ματαιωθούν οι αρχαιρεσίες. Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία 4-3 με χρήση της διπλής ψήφου του Προέδρου να μη γίνει δεκτή η πρόταση του SV2FWV. Μειοψήφησαν οι SV2FWV, SV1QVW και SV1KP.
Κατόπιν λόγω ματαίωσης των αρχαιρεσιών και εις ένδειξιν διαμαρτυρίας, αποχώρησαν οι SV2FWV, SV1QVW, SV1KP και η συνεδρίαση διεκόπη.

Ως εκ τούτου οι αρχαιρεσίες της 21ης Νοεμβρίου 2021 ματαιώνονται. Το Δ.Σ. θα ανακοινώσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Η Απολογιστική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 21/11/2021 ή, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, στις 28/11/2021.