Αιτήσεις μετάταξης σε τακτικό μέλος

Αιτήσεις μετάταξης σε τακτικό μέλος

Ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022, όσα μέλη έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έτη ως μέλη της Ε.Ε.Ρ. και επιθυμούν να μεταταγούν σε τακτικά μέλη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με αντίγραφο ισχύουσας αδείας και ταυτότητας μέχρι τις 31/12/2021.