Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2024 – 2025

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Ε.Ε.Ρ. κατά τη Γενική Συνέλευση της 26/11/2023 και μετά από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ., το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε για πρώτη φορά την Τρίτη 2/1/2024 και συστάθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:Μανώλης Δαρκαδάκης SV1IW
Αντιπρόεδρος:Παναγιώτης Περρωτής SV1FWV
Γεν. Γραμματέας:Χρήστος Κουγιουμτζόγλου SV1IYA
Ταμίας:Νατάσα Δαρκαδάκη SV1KP
Μέλος:Κεφάλας Απόστολος SV1LJJ
Μέλος:Μακρής Ιωάννης SV1AGU
Μέλος:Κώστας Τρανσβαλίδης SV2HPH

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (έτη 2024-2025).