O.E.A. - E.E.P. Φάση 2

O.E.A. – E.E.P. Φάση 2 (Αττική)

24/01/2022 08:25 τοπική

Σας ενημερώνουμε ότι οι  Ο.Ε.Α – Ε.Ε.Ρ. τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα (φάση 2).

Παρακαλούμε ακρόαση στο R7 και DMR 2021.

Για την ΕΚΕΑν
Δημήτριος Φυτσιλής – SV1EBA