Oceania DX Contest, CW - 2021

Oceania DX Contest CW – 2021

Χρόνος διεξαγωγής

Το Oceania DX Contest, CW – 2021  διεξάγεται από Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 06:00z – έως Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 06:00z.

Διοργανωτής

Oceania DX Contest
New Zealand Amateur Radio Transmitters and Wireless Institute of Australia

Modes

CW