Ο.Ε.Α – Ε.Ε.Ρ. Φάση 2 μέχρι 8/8/21

Ο.Ε.Α – Ε.Ε.Ρ. Φάση 2 μέχρι 8/8/21

Οι Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης της Ε.Ε.Ρ. τίθενται σε ετοιμότητα Φάσης 2, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, μέχρι Κυριακή 8/8/21

Ακρόαση R1, R7 και DMR TG 2021.

SV1LHM Έφορος ΕΚΕΑν ΕΕΡ