P44W - Aruba

P44W : Aruba Island

Ο John W2GD θα είναι ενεργός από  Aruba Island, IOTA SA – 036, με το call P44W.

Το P44W θα είναι στον αέρα από 24 έως 31 Μαϊου 2022 και θα συμμετάσχει στο CQ WW WPX CW Contest.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF.

QSL via N2MM direct, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org