P44W - Aruba

P44W : Aruba Island

Ο John W2GD θα είναι ενεργός από  Aruba Island, IOTA SA – 036, με το call P44W.

Το P44W θα είναι στον αέρα από 21 έως 28 Νοεμβρίου 2023, με συμμετοχή στο CQWW CW Contest.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF.

QSL via N2MM direct, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org