P49X : Aruba Island

P49X : Aruba Island

Ο Ed, W0YK θα είναι ενεργός από Aruba Island, IOTA SA – 036, με το call P49X.

Το P49X θα είναι στον αέρα, 5 – 12 Φεβρουαρίου 2024.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα 160 – 10m, με συμμετοχή στο  CQ WW WPX RTTY Contest.

QSL via W0YK.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org