Διάθεση ελληνικών και αγγλικών βιβλίων τεχνικής φύσεως σχετικά με τηλεπικοινωνίες

Διατίθενται ελληνικά και αγγλικά βιβλία τεχνικής φύσεως σχετικά με τηλεπικοινωνίες, κεραίες και τεχνολογία ηλεκτρονικών όπως και πολλά περιοδικά αντίστοιχου ενδιαφέροντος.