Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Ραδιοερασιτέχνες στην Περιφέρεια Αττικής (ιστοσελίδα)

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής όλων των ραδιοερασιτεχνικών αιτήσεων και συγκεκριμένα των αιτήσεων για