Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Περιφερειακή Ενότητα  Δυτικής Αττικής (Ελευσίνα)

 

Ταχ. Δ/νση: Β. Λάσκου και Διογένους, 19200, Ελευσίνα
Πληροφορίες: Γ. Κιοστεράκη
Τηλ: 2131600953
email: metafores.da@patt.gov.gr

Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Ελευσίνας, Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Δήμος Μεγαρέων, Δήμος Φυλής.