Πίνακας Συχνοτήτων - Προβλεπόμενη Ισχύς

Πίνακας Συχνοτήτων – Προβλεπόμενη Ισχύς

Πίνακας με τις τελευταίες προσθήκες περιοχών συχνοτήτων και την προβλεπόμενη ισχύ που μπορούν να χρησιμοποιούν οι ραδιοερασιτέχνες αναλόγως της περιοχής λειτουργίας και της κατηγορίας των αδειών τους.