PJ2/DK5ON - Curacao Island

PJ2/DK5ON – Curacao Island

Ο Andy DK5ON, θα εκπέμψει από Curacao Island, IOTA SA – 099, με το διακριτικο κλήσης PJ2/DK5ON.

Το PJ2/DK5ON θα είναι στον αέρα από 1 έως 17 Μαρτίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 6μ σε modes CW, SSB, FT8/FT4.

QSL via DK5ON, Bureau, LOTW, ClubLog OQRS

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org