PJ2/W9NJY Curacao Island

PJ2/W9NJY Curacao Island

Ο Andy, W9NJY θα εκπέμψει από Curacao Island, IOTA SA – 099, με το διακριτικό κλήσης PJ2/W9NJY.

Το PJ2/W9NJY θα είναι στον αέρα από 16 έως 21 Φεβρουαρίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 10μ σε mode CW.

QSL via WD9DZV, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org