PJ5/W5JON - Sint Eustatius

PJ5/W5JON : Sint Eustatius

Ο John W5JON θα είναι ενεργός από Sint Eustatius Island, IOTA NA – 145, με το call PJ5/W5JON.

Το PJ5/W5JON θα είναι στον αέρα από 28 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 6m σε modes SSB, FT8.

QSL via W5JON direct, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org