PJ7AA - Sint Maarten Island

PJ7AA : Sint Maarten Island

Ο Tom, AA9A θα είναι ενεργός ξανά από Sint Maarten, IOTA NA – 105, με το call PJ7AA.

Το PJ7AA θα είναι στον αέρα 2 – 30 Μαρτίου 2024.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 10μ σε modes CW, SSB, FT8.

QSL via AA9A direct, LOTW, ClubLog OQRS.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org