PJ7AA - Sint Maarten Island

PJ7AA – Sint Maarten Island

Ο Tom, AA9A θα εκπέμψει ξανά από Sint Maarten, IOTA NA – 105, με το διακριτικό κλήσης PJ7AA.

Το PJ7AA θα είναι στον αέρα από 26 Φεβρουαρίου έως 26 Μαρτίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 10μ σε modes CW, SSB, FT8.

QSL via AA9A direct, LOTW, ClubLog OQRS.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org