PJ7PL : Sint Maarten Island

PJ7PL : Sint Maarten Island

Ο JPhil, N2HX, θα εκπέμψει ξανά από Sint Maarten, IOTA NA – 105, με το διακριτικό κλήσης PJ7PL.

Το PJ7PL  θα είναι στον αέρα από 22 Οκτωβρίου έως 9 Δεκεμβρίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF σε modes SSB, RTTY, FT8, FT4, με συμμετοχή στο CQ WW DX CW Contest.

QSL via N2HX.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org