Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών

Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού σε Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών στις 21 Νοεμβρίου 2021,  ημέρα Κυριακή, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου, με θέμα:

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 2:00 μ.μ. και θα λήξει στις 3:00 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί διαδικτυακά την επόμενη Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, την ίδια ώρα.

Οδηγίες για τη διαδικτυακή συμμετοχή των μελών καθώς και για τον τρόπο συμμετοχής στην ψηφοφορία για τις αρχαιρεσίες θα δοθούν μέσω ανακοίνωσης και μέσω προσωπικών επιστολών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Ρ/Ε ΣΤΑΘΜΟΥ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με αντίγραφο ισχύουσας αδείας και ταυτότητας μέχρι την Πέμπτη 14/10/2021.

Όσοι έχουν στείλει αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με την Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση από 15/9/2021, μπορούν να αποστείλουν απλό e-mail στο raag-hq[at]raag.org με το κείμενο «Επιβεβαιώνω ότι ισχύει η αίτησή μου για υποψήφιο μέλος ….. (όργανο) από … (ημερομηνία της αίτησης)».

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 18/10/2021 από τα μέσα ενημέρωσης της Ένωσης (Πίνακας Ανακοινώσεων στα Εντευκτήρια, ιστοσελίδα).

___________________________________________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης μετάταξης σε τακτικό μέλος, για όσα μέλη έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έτη ως μέλη της Ε.Ε.Ρ., παρατείνεται μέχρι τις 14/10/2021. Τα μέλη θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να αποστείλουν αντίγραφο ισχύουσας αδείας και ταυτότητας.