Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ. προστέθηκε νέος Φάκελος με τίτλο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με τους παρακάτω υποφακέλους:

  • Τεχνικά Βιβλία: Περιλαμβάνει βιβλία, που έχουν προσφερθεί στην Ε.Ε.Ρ. από μέλη της.
  • Τεχνικά άρθρα: Περιλαμβάνει σημαντικά τεχνικά άρθρα, που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς στο SV NEA.
  • VHF Handbooks: Περιλαμβάνει τις τελευταίες εκδόσεις 8.50, 9.00 και 9,01
  • Ραδιοερασιτεχνική Δεοντολογία: Περιλαμβάνει το γνωστό βιβλίο του ON4UN καθώς και τον Κώδικα καλής συμπεριφοράς του DXer και τον Κώδικα του Ραδιοερασιτέχνη με ανάλυση του Δημήτρη Πριόβολου SV1RZ.
  • Το βιβλίο “Για μιά καλή αρχή” που επιμελείται ο Δημήτρης SV1AMY
  • Νομοθεσία: Περιλαμβάνει όλους τους ισχύοντες νόμους
  • Διισημερινή Διάδοση – ΤΕΡ: Περιλαμβάνει το ενημερωτικό άρθρο του Κώστα Φιμερέλη SV1DH στο SV NEA, το αναλυτικό άρθρο του στο QST (στα αγγλικά) καθώς και την Διδακτορική Διατριβή του με το θέμα αυτό.

Θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο θα είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλους πληροφορίες για διάφορα τεχνικά και μη θέματα, που θα επιτρέψουν στους ραδιοερασιτέχνες να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση καθημερινών αλλά και εκτάκτων καταστάσεων.

Ο φάκελος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα εμπλουτίζεται συνεχώς.