PU2GTA/P : Tinhare Island

PU2GTA/P : Tinhare Island

Ο Alexandre, PU2GTA, θα είναι ενεργός από Tinhare Island, IOTA SA-080, με το call PU2GTA/P.

To PU2GTA/P θα είναι στον αέρα από 19 έως 22 Ιουλίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα 15 και 10m σε modes SSB, FT8.

QSL via PU2GTA.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org