Η Ε.Ε.Ρ. σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στους διαγωνισμούς:
R.A.A.G. HF Field Day

IARU R1 VHF CΟNTEST 144 MHz
Που θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2019