RA1ALA/P – Volostrov Island

RA1ALA/P – Volostrov Island

Ο Mikhail, RA1ALA, θα εκπέμψει από το Volostrov Island, IOTA EU-162 με το διακριτικό κλήσης RA1ALA/P.

Το RA1ALA/P θα είναι στον αέρα μέσρι τις 7 Αυγούστου 2021,

Οι εκπομπές θα γίνουν στις HF μπάντες και σε modes SSB, FT8.

QSL via RA1ALA

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org