RAAG Field Day Contest 2021

RAAG Field Day Contest 2021

Χρόνος διεξαγωγής

Το RAAG Field Day Contest 2021 διεξάγεται από Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021 13:00z – έως Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 12:59z.

Διοργανωτής

IARUΕ.Ε.Ρ (γιά ελληνικούς σταθμούς)

Modes

SSB

Κανονισμοί