Συμμετοχή Ε.Ε.Ρ. στο Field Day 2022

RAAG Field Day Contest 2022

Χρόνος διεξαγωγής

Το RAAG Field Day Contest 2022 διεξάγεται από Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 13:00z – έως Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022 12:59z.

Διοργανωτής

Ε.Ε.Ρ (γιά ελληνικούς σταθμούς)

Modes

SSB

Κανονισμοί