Ο Ραδιοερασιτεχνισμός στην Ελλάδα - Γραμματόσημα

Ο Ραδιοερασιτεχνισμός στην Ελλάδα – Γραμματόσημα

Σας πληροφορούμε ότι, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Σταθμού Ραδιοεπικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα κυκλοφορήσουν Φυλλαράκι 4 Αυτοκόλλητων  Προσωπικών Γραμματοσήμων με ανάλογα εικαστικά, που θα είναι διαθέσιμο από την Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022.

ΠΡΟΪΟΝ

«Ο Ραδιοερασιτεχνισμός στην Ελλάδα»

Περιγραφή: Πρόκειται για Φυλλαράκι, το οποίο περιέχει τέσσερα (4) αυτοκόλλητα Προσωπικά Γραμματόσημα διαστάσεων 35 Χ 45 mm, ​​αξίας ενενήντα λεπτών (0,90 €) έκαστο, με παραστάσεις σχετικές με το θέμα.

Ποσότητα: Θα παραχθούν πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια.

Τιμή: Θα διατίθεται προς τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (3,60 €) ανά τεμάχιο.

Μέθοδος εκτύπωσης: Πολυχρωμία Offset

Προσαρμογή – Σχεδίαση: Ελένη Αλεξάντερ

Κωδικός: 5205344165162

ΔΙΑΘΕΣΗ

Tο παραπάνω προϊόν θα διατίθεται από:

  • το ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) των Ελληνικών Ταχυδρομείων www.elta.gr
  • τα Ταχ/κά Καταστήματα του Δικτύου ΕΛΤΑ.
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Παράλληλα θα κυκλοφορήσει η ακόλουθη Ειδική Αναμνηστική Σφραγίδα, με την οποία θα  πραγματοποιηθεί σφράγιση την Τρίτη15 Φεβρουαρίου 2022, στο Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Αθηνών, Αιόλου 100, 101 88 Αθήνα, από 9:00 έως 13:00.

Οι συλλέκτες φιλοτελιστές, θα έχουν τη δυνατότητα να σφραγίζουν τα φιλοτελικά τους αντικείμενα με την ειδική αναμνηστική σφραγίδα, αρκεί να έχουν επικολλημένα επ’ αυτών γραμματόσημα, που να έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022, ελάχιστης αξίας 0,90 €.

  • συλλέκτες φιλοτελιστές μπορούν, εναλλακτικά, να αποστείλουν, ατελώς, τα φιλοτελικά τους αντικείμενα στη Διεύθυνση Φιλοτελισμού (Αιόλου 100, 2ος όροφος, 101 88 Αθήνα), μέχρι τις 08 Μαρτίου 2022 με την προϋπόθεση αυτά να φέρουν επικολλημένα γραμματόσημα, που να έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022, ελάχιστης αξίας 0,90 €. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία αποστολής θα αποδεικνύεται από το χρονολογικό σήμαντρο του Ταχυδρομικού Καταστήματος κατάθεσης. Tα φιλοτελικά αντικείμενα πρέπει να φέρουν το ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνση του αποστολέα, για να είναι δυνατή η επιστροφή τους στους ενδιαφερόμενους. Παρακαλούμε να σημειώνεται στον φάκελο αποστολής η ένδειξη «ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ».