Το TNC-Pi είναι μια ειδική έκδοση του TNC-Χ που συνδέεται απευθείας με τον υπολογιστή Raspberry Pi. Μπορεί να συνδεθεί με το pi είτε μέσω της σειριακής πόρτας του pi, είτε μέσω του πρωτοκόλλου I2C (inter-integrated circuit). Στην τελευταία περίπτωση, ένα Raspberry Pi μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά TNC-Pi ταυτόχρονα, αφού σε κάθε TNC-Pi μπορεί να δοθεί μια μοναδική I2C διεύθυνση. 

Το Firmware για το TNC-Pi βασίστηκε στον αρχικό ανοικτό κώδικα του TNC-X από τον John Hansen, W2FS όπως τροποποιήθηκε από τον John Wiseman, G8BPQ για να υποστηρίξει το I2C πρωτόκολλο καθώς επίσης και την αρχική σύνδεση μέσω σειριακής πόρτας.

Υπάρχουν πολλές πιθανές εφαρμογές για το TNC-Pi. Εδώ βλέπετε το APRS πρόγραμμα Xastir για το Raspberry Pi που οδηγεί ένα TNC-Pi μέσω σειριακής σύνδεσης. Με αυτό το setup  έχετε τo μεγαλύτερο μέρος από το λειτουργικό συνδυασμό ενός D700 / Avmap σε λιγότερο από το ¼ του κόστους. Μια έκδοση του Paclink (κομμάτι του WinLink) για  Linux προγράμματος είναι αυτήν την στιγμή σε ανάπτυξη. Φανταστείτε πόσο μικρός μπορεί γίνει ένας σταθμός WinLink αν τον φτιάξετε συνδυάζοντας  ένα TNC-Pi και ένα Raspberry Pi.