RI0FS : Shikotan Island

RI0FS : Shikotan Island

Μέλη του  Russian Robinson Club θα είναι ενεργά από Shikotan Island, IOTA AS-062, με το call RI0FS.

Το RI0FS θα είναι στον αέρα από 9 έως 17 Αυγούστου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF.

QSL via RN3RQ.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org