Russian RTTY WW Contest 2021

Russian RTTY WW Contest 2021

Χρόνος διεξαγωγής

Το Russian RTTY WW Contest 2021 διεξάγεται από Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021 00:00z – έως Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021 23:59z.

Διοργανωτής

SRR

Modes

RTTY

Κανονισμοί