Για τον εορτασμό των 230 ετών από τη γέννηση του Samuel F. B. Morse, μέλη της Hungary Radio Amateur Society (MRASZ), ενεργοποίησην αριθμό ειδικών διακριτικών και βραβείων.

Ειδικά Διακριτικα

HA230MSE, HA230S, HA230A, HA230M, HA230U, HA230E, HA230L, HA230O, HA230R,HG230MSE.

Ημερομηνίες

Από 20 Απριλίου 2021 έως και 27 Απριλίου 2021.

Μπάντες

Όλες οι ραδιοερασιτεχνικές μπάντες σε modes CW και SSB.

QSLing

via LoTW και ClubLog
Σε καθημερινή βάση θα αναρτάται βάση δεδομένων με τις επαφές της ημέρας στο site της MRASZ.
QSL κάρτα μπορεί να αιτηθεί μέσω OQRS στο ClubLog

Award

Το βραβείο εκδίδεται ηλεκτρονικά στο: https://www.mrasz.org/s-morse-award-230/award-download

Κανονισμοί βραβείου

Τους κανονισμούς του βραβείου μπορείτε να τους διαβάσετε στο https://www.mrasz.org/s-morse-award-230/award-rules

Πηγή: OPDX