Σεμινάρια

Θέμα “Εισαγωγη στο D-STAR”

Εισηγητής: Θωμάς Μυρσιγής, SV2CLJ
Λήψη – Επιμέλεια: Μάνος Τζιμπιμπάκης, SY1ADV
Παρακολούθηση σεμιναρίου στο κανάλι της Ε.Ε.Ρ. στο YouTube

Θέμα “FT-8 Θεωρία και πράξη”

Εισηγητής: Θωμάς Μυρσιγής, SV2CLJ
Επιμέλεια: Θεοφάνης Γκουντινάκης SV1SDT
Παρακολούθηση σεμιναρίου στο κανάλι της Ε.Ε.Ρ. στο YouTube

Θέμα “Logbook of The World (LoTW) Part II”

Εισηγητής: Θωμάς Μυρσιγής, SV2CLJ
Επιμέλεια: Θεοφάνης Γκουντινάκης SV1SDT
Παρακολούθηση σεμιναρίου στο κανάλι της Ε.Ε.Ρ. στο YouTube 

Θέμα: “DMR στην Πράξη”

Εισηγητής: Γιάννης Κονταρίνης SV1ΕΕΖ
Επιμέλεια: Θεοφάνης Γκουντινάκης SV1SDT
Παρακολούθηση σεμιναρίου στο κανάλι της Ε.Ε.Ρ. στο YouTube