Χρόνος διεξαγωγής

To SP DX RTTY Contest 2021 διεξάγεται από Σάββατο 24 Απριλίου 2021 12:00z – Έως Κυριακή 25 Απριλίου 2021 12:00z.

Διοργανωτής

PZKPolish Radiovideography Club

Modes

RTTY

Κανονισμοί