Στελέχωση Επιτροπών Ε.Ε.Ρ.

Στελέχωση Επιτροπών Ε.Ε.Ρ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της Ε.Ε.Ρ. να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε μία από τις Επιτροπές, που ορίζονται από τον Ειδικό Κανονισμό για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Ρ. και την υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ.

Η θητεία των Επιτροπών είναι διετής (δηλαδή για τα έτη 2022-2023) και η επιλογή των μελών τους γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες αλλά και τις γνώσεις και εμπειρία των μελών της Ε.Ε.Ρ.

Οι Επιτροπές είναι οι παρακάτω:

 • Επιτροπή Εκπαίδευσης Μελών και Εκδόσεων
 • Επιτροπή Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών
 • Επιτροπή Διακίνησης Καρτών Επικοινωνίας
 • Επιτροπή Επιτήρησης Ραδιοσυχνοτήτων
 • Επιτροπή Τεχνικής και Εγκαταστάσεων
 • Επιτροπή Υψηλών Συχνοτήτων
 • Επιτροπή Πολύ / Υπέρ / Λίαν Υψηλών Συχνοτήτων
 • Επιτροπή Ψηφιακών Επικοινωνιών
 • Επιτροπή Διαγωνισμών και Βραβείων
 • Επιτροπή Σύνταξης Περιοδικού
 • Επιτροπή Ασφάλισης Μελών
 • Επιτροπή Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Περιγραφή των εργασιών κάθε Επιτροπής

Αίτηση συμμετοχής σε Επιτροπή