Την Τρίτη 23/3/2021 στις 7:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 4-6/2/2021
  2. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1 – 28/2/2021
  3. Επιτροπές
  4. IARU

Λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση διαδικτυακά και δεν θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν τα μέλη. Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν κανονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ., στην Περιοχή Μελών.