Συνεδρίαση Δ.Σ.

Συνεδρίαση Δ.Σ. Μηνός Αυγούστου 2022

Το Σάββατο 27/8/2022 στις 7:00 μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης  3/7/2022
  2. Οικονομικός απολογισμός 1/1 – 31/7/2022
  3. Τεχνική Επιτροπή
  4. ΕΚΕΑν
  5. Επιτροπή Ψηφιακών Επικοινωνιών
  6. Επιτροπή QSL Bureau
  7. Επιτροπή Έκδοσης Περιοδικού
  8. Συμμετοχή Επιτροπών ΕΚΕΑν και Εκπαίδευσης στο Field Day 2022
  9. Εκκρεμότητες από προηγούμενες συνεδριάσεις.
  10. Έγκριση εξόδων

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν κανονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ., στην Περιοχή Μελών.