Συνεδρίαση Δ.Σ. Μηνός Δεκεμβρίου 2021

Συνεδρίαση Δ.Σ. Μηνός Δεκεμβρίου 2021

Την Τρίτη 7/12/2021 στις 6:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στα Εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. με τα εξής θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων 15/10/2021 και 12/11/2021
  2. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1 – 30/11/2021
  3. Τακτική Γενική Συνέλευση 2022
  4. Αγωγή SV1MO
  5. Τεχνική Επιτροπή
  6. ΕΚΕΑν
  7. Έγκριση εξόδων

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στα Εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν τα μέλη που επιθυμούν. Λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων η είσοδος θα επιτραπεί μέχρι και σε 15 μέλη που θα έρθουν, τα οποία θα πρέπει να είναι εμβολιασμένα ή νοσήσαντα και να επιδείξουν τη σχετική βεβαίωση, να φορούν μάσκα και να τηρούν αποστάσεις μεταξύ τους. Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν κανονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ., στην Περιοχή Μελών.