Συνεδρίαση Δ.Σ. μηνός Μαΐου 2021

Την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 στις 6:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
  2. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1 – 31/12/2020
  3. Τακτική Γενική Συνέλευση 2021
  4. Επιτροπές
  5. Εξώδικο SV1MO για επιλογή ARRL card checker
  6. IARU
  7. Κλήρωση δώρων μεταξύ των συμμετεχόντων στην οικονομική εξόρμηση

Λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση διαδικτυακά και δεν θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν τα μέλη. Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν κανονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ., στην Περιοχή Μελών.